...
Başlık : Roman Tefrikası
Yazar : betül iğdeli

ROMAN TEFRİKASI

   Roman yazma geleneğimizdeki gazetelerde  görülen günlük roman tefrikalarını günümüz dünyasına taşımak istiyoruz yayınlanacaktır. Genç yeteneklerin  kendilerini gösterebilecekleri  bu elektronik mecrada  ürünlerini beklemekteyiz.

Romanın yayını günlük olarak Yazardergisinin  Roman Tefrikası ekinde yayınlanacaktır.

.

                  ePosta adresimiz:

      yazardergisi@gmail.com

Yayın İlkeLErimiz

Ürünler YazarDergisi Yayın ilkelerine uygun olmalıdır.

 Yayınlanacak Yazar Dergisi Roman Tefrika’sı ekinde yayınlanacaktır. Daha önce kitaplaşmamış,genç yazarların ürünlerine öncelik tanınacaktır

  Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan romanın telif hakkı YazarDergi’sine aittir; yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazar/Yazarlar Romanın yayımlanmasına izin verdiklerine dair onay vermelidirler. Roman   yayınlandıktan sonraki bir tarihte, yazarı tarafından kaynak belirtilmek üzere basılı ya da  farklı internet mecralarında (e-dergi, yazara ait site, blog vb.) yayınlayabilirler.

Sayfa : 20