...
Başlık : BIÇAK SIRTI ÖYKÜLER (cimcik öyküler)
Yazar : Serdar Koç

DİYALEKTİK BUNALTI

 -I-

Ten kapıları kapandığında tin bunalıma girer.
Eli ayağı dolaşır, aklı şaşar.
Eş evreli; dolanık sevgilim.

-II-

-Kalbimde dinmeyen sızımsın sen-
Giysilerinden soyun gel, öylece gel, dinlerim.
Bende dinlensin acıların, en karanlık gecelerin.
-Çocukluğumuzdan kalan sesine, soluğuna has.-
Has bahçesine gövdelerimizin, sualsiz gel.

Dili ballı sevdiceğim, sevilerden kotar beni.;
Yârsiz sevdasız bir ömrü/ sensizliği neyleyim.

-III-

İsmiyle cismiyle bir bütündür aşk.
Ten ile tinin diyalektiği.
Hem ruhani hem de cismanidir aşk.
Ruhani olmadan cismani bir başına doymaz aşka.
Cismani olmadan ruhani bir başına doyamaz aşka.
Biri diğerisiz olamaz, olmaz, bırakmaz ki dolanığı.

(Değil mi ki birbirimizin falına çıktık…

Zeyl;
Bu dünyadan boyumuzun ölçüsünü aldık.
Gidebiliriz artık, yaşam sürgününden…

 

Sayfa : 15