...
Başlık : ROMAN TEFRİKASI
Yazar :

ROMAN TEFRİKASI YAYINLAMA İLKELERİMİZ

Ürünler Bulut Yazar Dergisi Yayın ilkelerine uygun olmalıdır.

Yayınlanacak Bulut Yazar Dergisi Roman Tefrika’sı ekinde yayınlanacaktır. Daha önce kitaplaşmamış,genç yazarların ürünlerie öncelik tanınacaktır

Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan romanın telif hakkı Bulut Yazar Dergi’sine aittir; yazarlara telif ücreti ödenmez. Yazar/Yazarlar Romanın yayımlanmasına izin verdiklerine dair onay vermelidirler. Roman   yayınlandıktan sonraki bir tarihte, yazarı tarafından kaynak belirtilmek üzere basılı ya da  farklı internet mecralarında (e-dergi, yazara ait site, blog vb.) yayınlayabilirler.

Deneysel çalışmalara yer verilmesi için “Esrik Roman Köşesi’nde verilen sayfadaki içeriğe bağlı olarak romanı tamamlamak isteyen yazarlar tarafından gönderilecek epizodlar çerçevesinde eserin ilerlemesi sağlanarak ortak roman yazımı yapılacaktır.

Gönderilecek ürünlerin yayın dili Türkiye Türkçesinin kurallarına uygun olmalıdır.

İçindekiler

Sayfa : 18