...
Başlık : YAZAR BETÜL İĞDELİ'NİN "SABIRTAŞI GÜNLÜKLERİ" ROMANI ÜSTÜNE BİR DEĞERLENDİRME
Yazar : Ş:Didem Keremoğlu

          

Betül İğdeli’nin , başkaldıramayan kadınların hikayelerini konu ettiği romanı töre ile büyük kente göç arasında sıkışmış çatışmaların içinde yer alan kadınlar ve kusurlu yan karakterlerin üstünden yürüyor.
Tek bir sosyal kesime ait olmayan yan karakterler, genelinde kadın olmanın gerilimini, yaşanan sorunları ve sorunların kaynaklarını gösteriyor bize.
Eğitimin, başat şart olduğu ve ekonomik özgürlüğü kazanmaya odaklı bir süreç ile de çözüme gidiyor.

Yalın ve akıcı bir dil. Kadın bir anlatıcı seçilmiş. Feminist bir yaklaşımı ve net bir mesajı olan romanın geleneğe rağmen geleneğin içinden başkaldırdığını görüyoruz.
Fakat ve rağmenlerle yürüyen bu kadın hikâyesinde kolay varılan çözümlere yer verilmemiş. Vurucu bir yüzleşme ile devam eden hikâye, okurun üstünde tanımlamakta zorlanacağı bir etki bırakıyor.

Yazar, yalnızca kahramanın yani tek bir karakterin değil diğer karakterlerin de zihnine sızarken, büyük şehre göç etmenin karmaşıklığını ve kültür çatışmalarını da ustalıkla ele alıyor.

Kimlik sorunuyla boğuşan kahramanın, aidiyet duygusuyla kendini keşfetmeye yönelik bir kadının, canlı görüntüler ve çağrıştırıcı bir dil aracılığıyla özünü yakalayan canlı bir portresini çiziyor.

İğdeli'nin anlatısı, geride bırakılana duyulan özlemle beraber sosyal ve politik dinamiklerin eleştirel bir incelemesini de içermekte. Okuyucu kahramanın gözünden ayrımcılık, ekonomik sömürü ve küreselleşme karşısında erezyona uğrayan küresel miras gerçeği ile de yüzleşiyor.

Aşk, kayıp ve özlem gibi evrensel temaları ustalıkla yakalayan yazar, bunları kahramanın kişisel yolculuğunun hikayesine ustalıkla katarken okuru da karakterlerin sevinçleri ve hayal kırıklıklarıyla empati kurmaya davet ediyor.

Sonuç olarak yazar ne ucuz bir duygusallığa ne de kolay toplumsal çözümlere yer bırakmış. Kimlik, göç ve kültürel aidiyetin karmaşıklığına dair iç görüler sunarak ve çetrefilli ilişkiler ağı üstünden geriye dönüşlerle okuru kıskıvrak yakalamış.

Roman, zengin karakter ve tema dokusuyla da kimliğin, toplumun ve insan psikolojisinin zamansız bir keşfi olarak karşımıza çıkmakta.

 

      

 
        

Sayfa : 6