...
Başlık : Editörden:
Yazar : Filiz Bilgin

“Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergâhda, bergâhda, mecliste, meydanda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye.”  

Karamanoğlu Mehmed Bey’in 13 Mayıs 1277 tarihinde söylediği bu söz, son günlerde eğitim ve öğretimde yine yapılması düşünülen değişiklikleri kapsayan eğitim programının  "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ismi üzerine yapılan tartışmalarla aklıma geldi.

Toplumların temel direği ve geleceğin şekillenmesinde kilit rol taşıyan eğitimde, günün teknolojik, sosyal, ekonomik değişimlerine paralel olarak değişiklik yapılması doğal. Geçmişten günümüze, medeniyetlerin yükselişinde ve ilerleyişinde, eğitimin rolü tartışılmaz. Eğitimli bireyler, yeni fikirler üretir, teknolojik ve sosyal ilerlemeyi teşvik eder ve toplumlarını daha iyi bir geleceğe taşımak için çaba gösterirler. Dolayısıyla eğitim modellerinin ana hedefi akademik becerilerin yanı sıra eleştirel düşünme yetenekleri ve problem çözme becerileri gelişmiş, özgür düşünebilen, iletişim ve iş birliği gibi 21. yüzyıl becerilerini de kazanmış bireyler yetiştirmek olmalı. Bu tür beceriler, günümüzün hızla değişen ve karmaşık dünyasında başarılı olmak için önem kazanmakta.

Edebiyat, bu eğitim yolculuğunda insanın düşüncelerini şekillendiren, ruhunu besleyen, ve hayal gücünü genişleten büyülü bir dünya.  Öğrencilere yazma ve okuma konusunda ilham  vermek, onların yaratıcılığını teşvik etmek,  kendi hikayelerini ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanımak ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla dergimizde Z kuşağı sayfası oluşturmuştuk. Z kuşağının okuma tutkusunu ve ilgisini artırırken yazma ve ifade yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayabilmeyi ümit ediyoruz. 

 Yine birlikte üretmenin coşkusuyla hazırladığımız bu sayımızda Betül İğdeli dosyasını, öyküleri, şiirleri, yazıları keyifle okuyacağınızı umuyorum. Yazılarınızı, öykülerinizi, şiirlerinizi; ayrıca dergimizde onlar için ayrılan özel yere Z kuşağını ve Z kuşağı için yazmak isteyenleri bekliyoruz. Bir süredir yeni çıkan kitaplarla ilgili yazıları da yayınlamaya başladık. Kitaplarla ilgili yazmak isteyenler için de dergimizde ve YouTube kanalımızda yerimiz hazır.

Okumak ve yazmak arzusunun hep sıcak kalması dileğiyle Temmuz-Ağustos sayımızda buluşmak üzere selamlar, esenlikler.

                                                                 

Sayfa : 2