...
Başlık : BİRLEŞİK ÇABA
Yazar : Filiz Bilgin

“İnsanın kendisi için yazması diye bir şey yoktur. Böyle bir şey tam bir bozgun olurdu; insan duygularını kağıt üstüne dökmekle onlara güçlükle cansız bir uzantı sağlayabilir belki. Yaratıcı edim, bir yapıtın ortaya çıkışındaki eksik veya soyut bir andan başka bir şey değildir; eğer yazar tek başına yaşasaydı, istediği kadar yazsın, yapıt hiçbir zaman bir nesne gibi ortaya çıkmayacak ve yazarın ya kalemi bırakması ya da umutsuzluğa kapılması gerekecekti. Ama yazma işleminin karşısında diyalektik bir bağlaşık terim, yani okuma işlemi vardır ve birbirine bağlı bu iki edim iki ayrı edimci gerektirir. Zihnin ürünü olan bu somut ve imgesel nesneyi yazarla okuyucunun birleşik çabası ortaya çıkaracaktır.”

Jean Paul Sartre, “Edebiyat Nedir?” adlı eserinde Niçin Yazıyoruz sorusunu cevaplarken yukarıda alıntıladığım cümleleri kuruyor. Hem bir felsefeci hem bir edebiyatçı olan Sartre’nın dediklerine katılmamak olası değil. Bulut Yazar Dergisi on ikinci sayısını çıkarmakta. Bu sayıyla dergimiz iki yılını tamamlamış oluyor. İki yıl içinde birbirinden değerli yazarları konuk ederken bir çok yazıya, öyküye, şiire, makaleye, denemeye yer verdik. Biz bu eserleri yayımlarken Sartre’nin dediği gibi dergimizin diyalektik bir bağlaşık işlemle varlık kazanacağını biliyorduk. Bu güne kadar bizleri yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımız sayesinde dergimiz var oldu. Bulut Yazar Dergisinin “yazarla okuyucunun birleşik çabasıyla” önümüzdeki senelerde de varlığını sürdürmesini dilerim.

Gerek Abdullah Ataşçı dosyamız, gerekse öyküler, şiirler ve deneme yazısı ile dergimizi keyifle okuyacağınızı umuyorum. Önümüzdeki sayıda Psikolog-Yazar Şule Şahin’i konuk edeceğiz. Şiir, öykü ve yazılarınıza dergimizin her zaman açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. İçinde bulunduğumuz zor günler esenlik dolu olsun.

Sayfa : 2